01.09.1921r. Otwarto Żeńską Szkołę Powszechną nr 122 (róg Dzikiej i Stawki). Kierownictwo objęła p. Dioniza Wyszyńska.
1923r. Szkole nadano imię Marii Konopnickiej.
01.09.1932r. Wspólnie z innymi szkołmi, szkołę przeniesiono do nowego gmachu na 2 piętrze (obecnie Stawki 4). Od 1927 roku kierownictwo objęła p. Eugenia Gastkiewicz.
01.09.1939r. W siedmioklasowej Szkole Powszechnej nr 122 im. Marii Konopnickiej miało rozpocząć naukę 745 uczniów. Jako wyróżnienie za dobre wyniki w pracy, szkoła otrzymała dotychczasowy budynek z dobudowanym nowoczesnym gmachem na własność.
01.09.1939r.
WYBUCHŁA WOJNA
26.10.1939r. Zajęcia kontunowano w gmachu przy ul. Lisa Kuli (obecnie Felińskiego 45).
1939-1941 Szkoła 13-krotnie zmieniała lokal. Utworzono Getto( koniec 1940r.). Muranów nie istnieje (1943r.)
04.1945r. Na budynku przy ul. Stawki 5 umieszczono napis "Lokal Szkoły Powszechnej". Zgłosiło się 17 uczniów.
01.09.1950r. Kierownictwo objęła p. Alina Bierut. Po trzech latach dyrektorem szkoły został p. Stanisław Mościcki.
1957r. Powrócono do poprzedniego numeru szkoły, ale nie wyrażono zgody na patronkę.
02.1959r. Rozpoczęto budowę szkoły (róg Niskiej i Karmelickiej).
02.1960r. Patronem szkoły zostaje Hanka Sawicka.
01.09.1964r. Dyrektorem szkoły Podstawowej zostaje p. Teresa Mleczko.
06.06.1970r. Szkole ufundowano sztandar. Dyrektorem zostaje p. Czesława Kmita.
01.09.1985r.> Dyrektorem zostaje p. Alicja Mroczkowska.
01.03.1999r. Zapadła decyzja o utworzeniu Gimnazjum.
01.09.1999r. Dyrektorem Szkoły Podstawowej, w ostatnich trzech latach, zostaje p. Ewa Szymańska.
01.09.1999r. Szkoła Podstawowa nr 122 zostaje wyznaczona do powolnego wygasania, a na jej miejsce powstaje Gimnazjum nr 37.
  W ostatnich trzech latach życia szkoły jej dyrektorem zostaje p. Ewa Szymańska. Jednocześnie powołuje się na dyrektora Gimnazjumnr 37 p. Sławę Bańkowską.
Wrzesień 2002r. Dyrektorem naszego Gimnazjum została p. Ewa Kalińska
Listopad 2002r. W naszym Gimnazjum odbyło się spotkanie z p. Barbarą Wachowicz pt. "Szlakiem sławnych Polaków"
Grudzień 2002r. w naszej szkole odbył się VI Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów Dzielnicy Śródmieście, został zorganizowany przez Wydział Kultury i Sportu
2004r. I Warsztaty Teatralne z aktorem P. Waldemarem Obłozą
Kwiecień/maj 2005r. Nasze Gimnazjum zorganizowało po raz drugi Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezja K.K.Baczyńskiego
2004/2005r. Nasza szkoła brała udział w AKCJI SZKOŁA Z KLASĄ organizowaną pod patronatem Prezydenta RP, Gazetę Wyborczą i FCEO. Otrzymaliśmy certyfikat SZKOŁY Z KLASĄ
8 maja 2005r. W 61 Rocznicę zakończenia II wojny świtowej odbył się zorganizowany przez naszą szkołę II Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego
2005/2006r. Nauczyciele naszego gimnazjum otrzymali certyfikat NAUCZYCIEL Z KLASĄ. Akcja prowadzona przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki
11 listopada 2006r. Spotkanie z P. Maria Stypułkowską-Chojecką pseudonim "Kania" żołnierzem AK Zgrupowania Parasol
15 maja 2006r. Odbył się IV Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego
4 września 2007r. Na terenie zieleńca otaczającego Pomnik Bohaterów Getta odbyły się uroczystości sadzenia jabłonki - daru dla IRENY SENDLEROWEJ od bawarskich dzieci. W spotkaniu udział wzięli: Prezydent Warszawy - Hanna Gronkiewicz Waltz , P. Janina Zarzębska (córka p. I.Sendlerowej), przedstawiciel Ambasady Izraela i Niemiec oraz uczniowie naszego gimnazjum
16 paźdz. 2007r. W Muzeum Powstania Warszawskiego odbył się benefis ku czci uczestników powstania warszawskiego. Bohaterką tego benefisu była p. Jadwiga Podrygałło pseudonim "szczeniak", "Isia", "Przybłęda"
26 paźdz. 2007r. Na Skarbie Wiślanej odbył się organizowany przez nasze Gimnazjum konkurs "Święto latawca"
14 marca 2008r. Nasze gimnazjum otrzymało Europejską Nagrodę eTwinning
6 maja 2008r. W Muzeum Powstania Warszawskiego odbył się V Finał Konkursu Poezji K.K.Baczyńskiego organizowany przez nasze gimnazjum
Maj 2008r. Nauczycielka naszego gimnazjum p. Elżbieta Maszer otrzymała Medal Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla Oświaty i Wychowania
Maj 2009r. W Muzeum Powstania Warszawskiego odbył się VI Finał Konkursu Poezji K.K.Baczyńskiego organizowany przez nasze gimnazjum
16 paźdz. 2009r. Uczniowie naszego gimnazjum pod opieką P. Elzbiety Maszer uczestniczyli w Międzynarodowym, Zlocie Żołnierzy Pancernej Brygady im. Gen. Stanisława Maczka organizowanym w ramach obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem Wojsk Pancernych na PL. Inwalidów w Warszawie
14 listopada 2009r. W Domu Kultury na Żoliborzu uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w benefisie "Cichociemnych"- żołnierzy I Dywizji Pancernej im.gen. Stanisława Maczka
W dniach 5-11 października 2009r. W Warszawie i na Mazowszu odbyła się XXXVIII Warszawska Jesień Poezji. Nasze gimnazjum odwiedzili znakomici poeci: P.Aldona Borowicz, P.Andrzej Bartyński
8 maja 2010r. Przyjeżdża do Polski , do naszego Gimnazjum grupa 20 nauczycieli i 30 uczniów którzy uczestniczą w realizacji projektu
12 maja 2010r. Podczas wizyty studyjnej siedmiu państw partnerskich Comenius odbył się w naszym Gimnazjum piknik regionalny.
7 czerwca 2010r. Nasze Gimnazjum otrzymało podziękowanie za udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym UNICEF "Szkoła z prawami dziecka"
20 paźdz. 2010r. Szkoła uczestniczyła w II Festiwalu Poezji Słowiańskiej w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
9 grudnia 2010r. Odbył się benefis P. Lidii Lewickiej zasłużonej dla harcerstwa, miłośniczki turystyki i Warszawy, kawalera "Orderu Uśmiechu"

Nadanie szkole patrona

Dnia 29.III.2002r nasza szkoła otrzymała imię. Patronem szkoły został Krzysztof Kamil Baczyński. Patronat został nadany przez Burmistrza Gminy Warszawa- Centrum, pana Jana Wieteskę.

Uroczystość, związana z nadaniem mienia, odbyła się 20 czerwca. Realizowano ją w dwóch etapach.

  • Pierwszym z nich był udział uczniów z pocztem sztandarowym oraz przedstawicieli poszczególnych klas w uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Jana przy ul. Bonifraterskiej. Został tam poświęcony, ufundowany przez rodziców sztandar. 

  • Druga część to uroczystość w udekorowanej sali gimnastycznej naszego gimnazjum, na którą uczniowie przygotowali deklamację wierszy K.K.Baczyńskiego oraz przedstawienie ilustrujące historię jego krótkiego życia. Wszystko odbywało się przy akompaniamencie piosenek Ewy Demarczyk (teksty K.K. Baczyńskiego), uważanych za najlepszą muzyczną interpretację poezji, zwłaszcza okresu wojennego.
Początek strony