Zapraszamy warszawskie szkoły do uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zorganizowanym przez Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie.Celem konkursu jest popularyzacja poezji K.K. Baczyńskiego, krzewienie patriotyzmu lokalnego młodzieży warszawskiej, prezentacja umiejętności recytatorskich i aktorskich oraz rozwój świadomości kulturalnej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Kartę zgłoszenia uczestników etapu finałowego należy przesłać po przeprowadzeniu etapu szkolnego.O dokładnym terminie przesłuchań zostaną Państwo poinformowani.

Dyrektor Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego

,,A serca- tak ich mało,
A usta- tyle ich.
My sami- tacy mali
Krok jeszcze- przejdziem w mit.”

K.K.Baczyński

Kiedy na początku roku 2003 w Gimnazjum nr 37 im. K.K.Baczyńskiego narodził się pomysł konkursu recytatorskiego, nie sądziłyśmy, że spotka się on z tak dużym odzewem. Początkowo inicjatywa miała dotyczyć gimnazjalistów, ale pomyślałyśmy, że damy szansę zmierzyć się z trudną poezją Baczyńskiego także szkołom podstawowym, które z roku na rok zaskakują nas świadomą interpretacją wierszy.

Dlaczego konkurs recytatorski? Podczas naszej pracy z młodzieżą zauważyłyśmy, że uczniowie lubią wyzwania artystyczne, takie, w których mogą wykorzystać swoje uzdolnienia, obcować z czymś, co nie jest ściśle związane z programem szkolnym. Nasi podopieczni chętnie uczestniczą w przeglądach teatralnych, konkursach plastycznych i recytatorskich organizowanych przez różne placówki.

A dlaczego Baczyński? Dlatego, że jest patronem naszej szkoły, dlatego, że jest to postać, która powinna być bliska młodzieży- to młody człowiek z ideałami, z bogatą duszą artysty, ale i żołnierza, patrioty, który zginął w powstaniu warszawskim. Jego poezja to zapis myśli, uczuć młodego człowieka, zdającego sobie sprawę z nieuchronności tragicznego losu. Cieszymy się, że w wybieranych przez młodzież wierszach można było dostrzec także wrażliwość na piękno otaczającego świata, miłość, wdzięczność. To trudna poezja, pełna metafor, niedopowiedzeń. Wierzymy, że w jakimś stopniu obcowanie z nią wpływa na światopogląd współczesnych młodych ludzi.

Na początku naszej przygody z konkursem honorowym patronem było Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, a finał odbywał się w Zamku Ostrogskich. Później honorowym patronatem inicjatywę objęli także: Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, który ufundował nagrody dla laureatów, Mazowiecki Kurator Oświaty, a od 2007r. do tego grona dołączyło Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzięki Panu Dyrektorowi możemy organizować uroczysty koncert laureatów we wspaniałych wnętrzach muzeum. Poza tym w organizację przedsięwzięcia zaangażowana jest cała społeczność szkolna.

Tegoroczna jubileuszowa gala finałowa była wyjątkowa- gościliśmy uczestników powstania warszawskiego, żołnierzy Szarych Szeregów oraz przedstawicieli władz oświatowych. W uroczysty sposób, w specjalnie przygotowanym spektaklu, wspaniali laureaci konkursu zaprezentowali poruszające interpretacje recytatorskie wierszy Baczyńskiego. Co roku też witamy nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i dziadków młodych artystów, którzy zawsze przeżywają konkursowe emocje.

W jubileuszowej edycji konkursu wzięła udział rekordowa liczba szkół warszawskich –

16 szkół podstawowych i 19 gimnazjów. Na etapie finałowym jury- nauczycielki języka polskiego naszej szkoły- przesłuchało 78 uczestników. W tym roku naprawdę trudno było wyłonić zwycięzców ze względu na wysoki poziom recytacji. Z ogromnym wzruszeniem podziękowaliśmy finalistom. Życzymy im i sobie, by nie stracili wrażliwości, talentu, ambicji, oryginalności, a ich nauczycielom zaangażowania i radości związanej z osiągnięciami młodzieży, bo to przecież także ich sukces.

14 maja 2013r. X finał konkursu był uroczysty i wzruszający. Już dziś możemy zaprosić na kolejną edycję konkursu, byśmy mogli wspólnie przeżywać emocjonujące chwile, obcując z poezją

K.K. Baczyńskiego.

 

Monika Sukiennik- Załęska, Justyna Mokrzyńska 
nauczycielki języka polskiego i organizatorki konkursu

 

X  Jubileuszowy Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 14 maja 2013 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego, odbył się X  Jubileuszowy Finał Konkursu Recytatorskiego Poezji K. K. Baczyńskiego.

Z wielką radością obserwujemy, że nasz konkurs wciąż nabiera rozmachu. W tym roku do konkursowych potyczek stanęło  35 szkół, na etapie finałowym przesłuchano 78 uczestników.

Honorowy patronat objęli  Muzeum Powstania Warszawskiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu.

Niezwykłą przyjemnością było dla nas to, że mogliśmy gościć kombatantów, uczestników Powstania Warszawskiego  Panią Krystynę Deczkowską, Panią Marię Wiśniewską, Pana Włodzimierza Dusiewicza  oraz przedstawicieli władz oświatowych: Panią Annę Wiszowatą, Pana Łukasza Bojanowskiego  Naczelnika Wydziału Oświaty.

Finałowy Spektakl złożony z utworów K. K. Baczyńskiego przygotowała p. Justyna Mokrzyńska, uczestniczyli w nim laureaci, wyróżnieni oraz osoby zauważone i docenione przez organizatorów.

Bez wątpienia recytacja naszych niezwykłych uczestników dostarczyła wszystkim zgromadzonym wielu wzruszeń. Kolejny raz przekonaliśmy się o tym, iż spadek po naszym patronie  poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,jest w dobrych rękach.

 K.K. Baczyński - konkurs-16K.K. Baczyński - konkurs-21K.K. Baczyński - konkurs-18K.K. Baczyński - konkurs-2

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników etapu finałowego, ich opiekunów oraz dyrektorów szkół, które wzięły udział w konkursie, na uroczysty finał.
Koncert laureatów odbędzie się 14 maja 2013r. o godz. 12.00 w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Sali Jana Nowaka Jeziorańskiego.
Podczas uroczystości ogłoszone będą wyniki konkursu, nastąpi rozdanie nagród zwycięzcom oraz pamiątkowych dyplomów wszystkim recytującym podczas etapu finałowego i ich opiekunom.

Gimnazjum nr 37 zaprasza warszawskie szkoły podstawowe i gimnazja do wzięcia udziału w jubileuszowym X Konkursie Recytatorskim Poezji K.K. Baczyńskiego. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Początek strony