,, A serca- tak ich mało,
A usta- tyle ich.
My sami- tacy mali,
Krok jeszcze- przejdziem w mit."
K.K. Baczyński

Już po raz piętnasty zapraszamy warszawskie szkoły do uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Poetów Pokolenia Kolumbów, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 32 im. Małego Powstańca w Warszawie. Nasz konkurs jest kontynuacją organizowanego przez czternaście lat- Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którego organizatorem było Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie.

Celem konkursu jest popularyzacja poezji K.K. Baczyńskiego i innych twórców Pokolenia Kolumbów, krzewienie patriotyzmu lokalnego młodzieży warszawskiej, prezentacja umiejętności recytatorskich i aktorskich oraz rozwój świadomości kulturalnej uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.


Kartę zgłoszenia uczestników etapu finałowego należy przesłać po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu do 20 kwietnia 2018r.
O dokładnym terminie przesłuchań zostaną Państwo poinformowani.

>> REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA<<


sp32.waw.pl
www.gimnazjum37.waw.pl
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. Małego Powstańca

Początek strony