A serca- tak ich mało,
A usta- tyle ich.
My sami- tacy mali,
Krok jeszcze- przejdziem w mit.
K.K. Baczyński

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI
KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

Już po raz trzynasty zapraszamy warszawskie szkoły do uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zorganizowanym przez Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie.

Celem konkursu jest popularyzacja poezji K.K. Baczyńskiego, krzewienie patriotyzmu lokalnego młodzieży warszawskiej, prezentacja umiejętności recytatorskich i aktorskich oraz rozwój świadomości kulturalnej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Kartę zgłoszenia uczestników etapu finałowego należy przesłać po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu do 22 kwietnia 2016r.

O dokładnym terminie przesłuchań zostaną Państwo poinformowani. W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia, które, wraz z regulaminem konkursu, znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły: www.gimnazjum37.waw.pl 

Dyrektor Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego

>> REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIA <<

Początek strony