Zapraszamy warszawskie szkoły do uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zorganizowanym przez Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie.Celem konkursu jest popularyzacja poezji K.K. Baczyńskiego, krzewienie patriotyzmu lokalnego młodzieży warszawskiej, prezentacja umiejętności recytatorskich i aktorskich oraz rozwój świadomości kulturalnej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Kartę zgłoszenia uczestników etapu finałowego należy przesłać po przeprowadzeniu etapu szkolnego.O dokładnym terminie przesłuchań zostaną Państwo poinformowani.

Dyrektor Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego

Początek strony