"Nie ma dzieci - są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczeń, innych popędach, innej grze uczuć... "

Idąc za słowami Janusz Korczaka celem naszych działań jest szerokie wspieranie rozwoju dzieci ich rodziców oraz nauczycieli. Kładziemy nacisk na zapewnienie indywidualnej opieki i niesienie pomocy każdemu potrzebującemu uczniowi. Oprócz objęcia młodzieży stałą opieką psychologiczno - pedagogiczną w szkole, ściśle współpracujemy m. in. z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną przy ul. Dzielnej. Każdy nasz uczeń od początku pobytu w Gimnazjum objęty jest systemową pomocą wynikającą z programów wychowawczego i profilaktyki. Wszystkie problemy w szkole są diagnozowane, a następnie opracowywana jest indywidualna strategia umiejętnego wspomagania. Uczniowie nie obawiają się przychodzić do nauczycieli, by podzielić się swymi rozterkami lub radościami, ponieważ wiedzą że zawsze znajdą u nich zrozumienie i pomoc. Szanujemy prywatność i zdanie każdego młodego człowieka, także i Twoje, z nami można bezpiecznie porozmawiać na każdy temat, nie ma dla nas sytuacji bez rozwiązania, a to wszystko dzieje się w miłej i przyjaznej a czasem nawet zabawnej atmosferze. Bardzo dużą uwagę przykładamy do kształtowania poczucia własnej wartości, bezkonfliktowej integracji opartej na efektywnej komunikacji w grupie.


Co robimy?

 • Podejmujemy działania profilaktyczno - wychowawcze w każdej klasie
 • Organizujemy pomoc psychologiczno - pedagogiczną uczniom z trudnościami w nauce i sprawiającymi problemy wychowawcze poprzez:

  zajęcia dydaktyczno - wychowawcze,
  zajęcia terapii pedagogicznej,
  program pomocy uczniom z ryzykiem dysleksji,
  zajęcia socjoterapii indywidualnej i grupowej,
  kierowanie do właściwych poradni.

 • Zapewniamy uczniom doradztwo w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia.
 • Diagnozujemy sytuację wychowawczą uczniów w celu wspierania ich rozwoju i określenia form pomocy.
 • Udzielamy porady i konsultacje uczniom i ich rodzicom
 • Wspieramy rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • Umożliwiamy rodzicom rozwijanie praktycznych umiejętności wychowawczych poprzez organizowanie dla nich warsztatów i spotkań szkoleniowych.

I wiele wiele innych
Przyjdź i przekonaj się :)

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony