Wybór zawodu to bardzo ważna życiowa decyzja.To, w jakim zawodzie odnajdziemy się najlepiej zależy od wielu czynników. Na niektóre z nich mamy wpływ, niektóre są od nas niezależne. Oprócz tego, każdy z nas posiada właściwe tylko sobie predyspozycje zawodowe. Składają się na nie: osobowość, wiedza i umiejętności, a także system wartości i postawa wobec pracy. Zastanówmy się nad sobą. Znajdźmy swoje mocne i słabe strony. Odpowiedzmy sobie na pytanie co mnie interesuje, co robię z przyjemnością. Dajmy sobie szansę na wykonywanie zawodu, który przyniesie nam satysfakcję i spełnienie. Szkolny system doradztwa zawodowego prowadzi pracę z uczniami w formie pracy grupowej z całymi klasami, oraz w formie indywidualnych rozmów z uczniami mającymi problem z wyborem zawodu. Jeśli nie jesteś zdecydowany jaką wybrać szkołę średnią przyjdź do biblioteki.Tu dostaniesz pomoc i wsparcie. Tu  znajdziesz informacje o zawodach oraz szkołach w mieście i najbliższej okolicy.

1. wewnątrzszkolny systema doradztwa zawodwego
2. zeszyt preorientacji edukacyjno-zawodwej gimnazjalisty
3. scenariusz zajęć dla rady pedagogicznej
4. scenariusz zajęć dla uczniów kl. I gimnazjum
5. Wywiad

 

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony