Rada Rodziców


Nr rachunku bankowego

 

29 1090 1694 0000 0001 1748 1772

 

 

Rada Rodziców
przy Gimnazjum nr 37 w Warszawie.


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016:

 

Przewodniczący: p.  WOLSKA AGNIESZKA
Członek:  p. STAWORZYŃSKI JAN
Członek: p. WOLSKA AGNIESZKA

 


Statut Rady Rodziców 

Uchwała nr 1 Rady Rodziców 

Regulamin Rady Rodziców
Miejsce zebrań: sala nr 11

 

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 37 w Warszawie  informuje:

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015:

  • Przewodnicząca: Aida Kugler (2C)
  • Zastępca przewodniczącego: Beata Brejnak (3C)
  • Sekretarz: Beata Banach (2A)
  • Skarbnik: Małgorzata Głowacka (1C)

Kontakt z Radą Rodziców: e-Dziennik LIBRUS  poprzez zakładkę wiadomości - Szkolna Rada Rodziców.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Rodziców znajdują się w Statucie Rady Rodziców opublikowanym na stronie szkoły: www.gimnazjum37.waw.pl/

W roku szkolnym 2014/2015

Rada Rodziców Gimnazjum 37 pragnie wesprzeć finansowo naszych uczniów w zakresie:

  1. rozwijania ich pasji i zainteresowań - dofinansowanie nagród w konkursach,
  2. inicjatyw młodzieży (organizowanie przez uczniów dni, konkursów, zawodów, gazetki szkolnej),
  3. organizacji pikniku rodzinnego i naukowego.

Dobrowolne wpłaty w zadeklarowanej na początku roku szkolnego wysokości można wpłacać miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Pieniądze przyjmuje codziennie p. Bożena Potrzebowska pok. nr 8 na parterze, a w czasie zebrań w sekretariacie szkoły.

Pieniądze można wpłacać również na konto:

Nr rachunku bankowego
29 1090 1694 0000 0001 1748 1772

Dziękujemy za Państwa pomoc i wsparcie.
Rada Rodziców
przy Gimnazjum nr 37 w Warszawie

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony