,, A serca- tak ich mało,
A usta- tyle ich.
My sami- tacy mali,
Krok jeszcze- przejdziem w mit."
K.K. Baczyński

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

   Już po raz czternasty zapraszamy warszawskie szkoły do uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zorganizowanym przez Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie.

   Celem konkursu jest popularyzacja poezji K.K. Baczyńskiego, krzewienie patriotyzmu lokalnego młodzieży warszawskiej, prezentacja umiejętności recytatorskich i aktorskich oraz rozwój świadomości kulturalnej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

   Kartę zgłoszenia uczestników etapu finałowego należy przesłać po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu do 19 kwietnia 2017 r.

   O dokładnym terminie przesłuchań zostaną Państwo poinformowani.

>> REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA<<

Dyrektor Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego

,, A serca- tak ich mało,
A usta- tyle ich.
My sami- tacy mali,
Krok jeszcze- przejdziem w mit."
K.K. Baczyński

Już po raz piętnasty zapraszamy warszawskie szkoły do uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Poetów Pokolenia Kolumbów, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 32 im. Małego Powstańca w Warszawie. Nasz konkurs jest kontynuacją organizowanego przez czternaście lat- Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którego organizatorem było Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie.

Celem konkursu jest popularyzacja poezji K.K. Baczyńskiego i innych twórców Pokolenia Kolumbów, krzewienie patriotyzmu lokalnego młodzieży warszawskiej, prezentacja umiejętności recytatorskich i aktorskich oraz rozwój świadomości kulturalnej uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.


Kartę zgłoszenia uczestników etapu finałowego należy przesłać po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu do 20 kwietnia 2018r.
O dokładnym terminie przesłuchań zostaną Państwo poinformowani.

>> REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA<<


sp32.waw.pl
www.gimnazjum37.waw.pl
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. Małego Powstańca

,,A serca tak ich mało..."

17 maja w Muzeum Powstania Warszawskiego odbył się XIII finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji K.K.Baczyńskiego, organizowany przez naszą szkołę.

Patronat nad naszym konkursem roztoczył Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, Mazowiecki Kurator Oświaty i Muzeum Powstania Warszawskiego, które po raz dziesiąty było

gospodarzem naszego przedsięwzięcia.Jak zawsze wzruszeń dostarczyła nam obecność naszych szczególnych gości- Kombatantów, uczestników Powstania Warszawskiego.

W tym roku w konkursie wzięło udział 31 szkół-15 gimnazjów i 16 szkół podstawowych. W finale przesłuchaliśmy 68 młodych, zdolnych recytatorów, którzy oczarowali 

nas pomysłowością, zaangażowaniem i wrażliwością. Przyznano nagrody w dwóch kategoriach- szkoły podstawowe (3 nagrody i 3 wyróżnienia), gimnazja ( 4 nagrody i

6 wyróżnień). Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się;

13f-10  13f-53  13f-56  13f-68

A serca- tak ich mało,
A usta- tyle ich.
My sami- tacy mali,
Krok jeszcze- przejdziem w mit.
K.K. Baczyński

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI
KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

Już po raz trzynasty zapraszamy warszawskie szkoły do uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zorganizowanym przez Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie.

Celem konkursu jest popularyzacja poezji K.K. Baczyńskiego, krzewienie patriotyzmu lokalnego młodzieży warszawskiej, prezentacja umiejętności recytatorskich i aktorskich oraz rozwój świadomości kulturalnej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Kartę zgłoszenia uczestników etapu finałowego należy przesłać po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu do 22 kwietnia 2016r.

O dokładnym terminie przesłuchań zostaną Państwo poinformowani. W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia, które, wraz z regulaminem konkursu, znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły: www.gimnazjum37.waw.pl 

Dyrektor Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego

>> REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIA <<

12 maja 2015 roku odbył się XII finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji K.K. Baczyńskiego.Jak każdego roku nasz konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 31 szkół-16 szkół podstawowych  i 15 gimnazjów. Przesłuchaliśmy blisko 80 finalistów, a poziom i pomysłowośc recytacji po raz kolejny pozytywnie  nas zaskoczył.Uroczysty finał ,już po raz dziewiąty,odbył się w Muzeum Powstania warszawskiego. Tam swoimi niezwykłymi recytacjami popisywali się laureaci.przyznano po trzy nagrody i trzy wyróżnienia w dwóch kategoriach-szkoły podstawowe i gimnazja.Jak zawsze niezwykłym wyróżnieniem dla nas jest obecność gości:uczestników Powstania Warszawskiego,śródmiejskich władz,dyrektorów szkół,nauczycieli, rodziców, dziadków a przede wszystkim naszych młodych recytatorów, którzy zmierzyli się z niełatwą poezją naszego patrona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.Liczymy na Was w kolejnych latach nasi młodzi i trochę starsi przyjaciele!

kkb-34  kkb-73  kkb-25  kkb-60

"A serca- tak ich mało,

A usta- tyle ich.

My sami- tacy mali,

Krok jeszcze- przejdziem w mit."

K.K. Baczyński

 

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI

KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

 

   Już po raz dwunasty zapraszamy warszawskie szkoły do uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zorganizowanym przez Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie.

   Celem konkursu jest popularyzacja poezji K.K. Baczyńskiego, krzewienie patriotyzmu lokalnego młodzieży warszawskiej, prezentacja umiejętności recytatorskich i aktorskich oraz rozwój świadomości kulturalnej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 

   Kartę zgłoszenia uczestników etapu finałowego należy przesłać po przeprowadzeniu etapu szkolnego do 10 kwietnia 2015r.

   O dokładnym terminie przesłuchań zostaną Państwo poinformowani.

 

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia, które, wraz

 z regulaminem konkursu, znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły: www.gimnazjum37.waw.pl 

                                       Dyrektor Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego

>> REGULAMIN <<

>> ZGŁOSZENIE <<

                                          

 

                                                                                    ,, A serca- tak ich mało,

                                                                                       A usta- tyle ich.

                                                                                       My sami- tacy mali,

                                                                                        Krok jeszcze- przejdziem w mit.’’

                                                                                                  K.K. Baczyński

 

   Już po raz jedenasty zapraszamy warszawskie szkoły do uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zorganizowanym przez Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie.

   Celem konkursu jest popularyzacja poezji K.K. Baczyńskiego, krzewienie patriotyzmu lokalnego młodzieży warszawskiej, prezentacja umiejętności recytatorskich i aktorskich oraz rozwój świadomości kulturalnej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

   Kartę zgłoszenia uczestników etapu finałowego należy przesłać po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu do7 kwietnia 2014r.

   O dokładnym terminie przesłuchań zostaną Państwo poinformowani.

Dyrektor Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego

1. Regulamin

2. Zgłoszenie

 

Zapraszamy warszawskie szkoły do uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zorganizowanym przez Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie.Celem konkursu jest popularyzacja poezji K.K. Baczyńskiego, krzewienie patriotyzmu lokalnego młodzieży warszawskiej, prezentacja umiejętności recytatorskich i aktorskich oraz rozwój świadomości kulturalnej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Kartę zgłoszenia uczestników etapu finałowego należy przesłać po przeprowadzeniu etapu szkolnego.O dokładnym terminie przesłuchań zostaną Państwo poinformowani.

Dyrektor Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego

,,A serca- tak ich mało,
A usta- tyle ich.
My sami- tacy mali
Krok jeszcze- przejdziem w mit.”

K.K.Baczyński

Kiedy na początku roku 2003 w Gimnazjum nr 37 im. K.K.Baczyńskiego narodził się pomysł konkursu recytatorskiego, nie sądziłyśmy, że spotka się on z tak dużym odzewem. Początkowo inicjatywa miała dotyczyć gimnazjalistów, ale pomyślałyśmy, że damy szansę zmierzyć się z trudną poezją Baczyńskiego także szkołom podstawowym, które z roku na rok zaskakują nas świadomą interpretacją wierszy.

Dlaczego konkurs recytatorski? Podczas naszej pracy z młodzieżą zauważyłyśmy, że uczniowie lubią wyzwania artystyczne, takie, w których mogą wykorzystać swoje uzdolnienia, obcować z czymś, co nie jest ściśle związane z programem szkolnym. Nasi podopieczni chętnie uczestniczą w przeglądach teatralnych, konkursach plastycznych i recytatorskich organizowanych przez różne placówki.

A dlaczego Baczyński? Dlatego, że jest patronem naszej szkoły, dlatego, że jest to postać, która powinna być bliska młodzieży- to młody człowiek z ideałami, z bogatą duszą artysty, ale i żołnierza, patrioty, który zginął w powstaniu warszawskim. Jego poezja to zapis myśli, uczuć młodego człowieka, zdającego sobie sprawę z nieuchronności tragicznego losu. Cieszymy się, że w wybieranych przez młodzież wierszach można było dostrzec także wrażliwość na piękno otaczającego świata, miłość, wdzięczność. To trudna poezja, pełna metafor, niedopowiedzeń. Wierzymy, że w jakimś stopniu obcowanie z nią wpływa na światopogląd współczesnych młodych ludzi.

Na początku naszej przygody z konkursem honorowym patronem było Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, a finał odbywał się w Zamku Ostrogskich. Później honorowym patronatem inicjatywę objęli także: Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, który ufundował nagrody dla laureatów, Mazowiecki Kurator Oświaty, a od 2007r. do tego grona dołączyło Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzięki Panu Dyrektorowi możemy organizować uroczysty koncert laureatów we wspaniałych wnętrzach muzeum. Poza tym w organizację przedsięwzięcia zaangażowana jest cała społeczność szkolna.

Tegoroczna jubileuszowa gala finałowa była wyjątkowa- gościliśmy uczestników powstania warszawskiego, żołnierzy Szarych Szeregów oraz przedstawicieli władz oświatowych. W uroczysty sposób, w specjalnie przygotowanym spektaklu, wspaniali laureaci konkursu zaprezentowali poruszające interpretacje recytatorskie wierszy Baczyńskiego. Co roku też witamy nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i dziadków młodych artystów, którzy zawsze przeżywają konkursowe emocje.

W jubileuszowej edycji konkursu wzięła udział rekordowa liczba szkół warszawskich –

16 szkół podstawowych i 19 gimnazjów. Na etapie finałowym jury- nauczycielki języka polskiego naszej szkoły- przesłuchało 78 uczestników. W tym roku naprawdę trudno było wyłonić zwycięzców ze względu na wysoki poziom recytacji. Z ogromnym wzruszeniem podziękowaliśmy finalistom. Życzymy im i sobie, by nie stracili wrażliwości, talentu, ambicji, oryginalności, a ich nauczycielom zaangażowania i radości związanej z osiągnięciami młodzieży, bo to przecież także ich sukces.

14 maja 2013r. X finał konkursu był uroczysty i wzruszający. Już dziś możemy zaprosić na kolejną edycję konkursu, byśmy mogli wspólnie przeżywać emocjonujące chwile, obcując z poezją

K.K. Baczyńskiego.

 

Monika Sukiennik- Załęska, Justyna Mokrzyńska 
nauczycielki języka polskiego i organizatorki konkursu

 

X  Jubileuszowy Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 14 maja 2013 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego, odbył się X  Jubileuszowy Finał Konkursu Recytatorskiego Poezji K. K. Baczyńskiego.

Z wielką radością obserwujemy, że nasz konkurs wciąż nabiera rozmachu. W tym roku do konkursowych potyczek stanęło  35 szkół, na etapie finałowym przesłuchano 78 uczestników.

Honorowy patronat objęli  Muzeum Powstania Warszawskiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu.

Niezwykłą przyjemnością było dla nas to, że mogliśmy gościć kombatantów, uczestników Powstania Warszawskiego  Panią Krystynę Deczkowską, Panią Marię Wiśniewską, Pana Włodzimierza Dusiewicza  oraz przedstawicieli władz oświatowych: Panią Annę Wiszowatą, Pana Łukasza Bojanowskiego  Naczelnika Wydziału Oświaty.

Finałowy Spektakl złożony z utworów K. K. Baczyńskiego przygotowała p. Justyna Mokrzyńska, uczestniczyli w nim laureaci, wyróżnieni oraz osoby zauważone i docenione przez organizatorów.

Bez wątpienia recytacja naszych niezwykłych uczestników dostarczyła wszystkim zgromadzonym wielu wzruszeń. Kolejny raz przekonaliśmy się o tym, iż spadek po naszym patronie  poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,jest w dobrych rękach.

 K.K. Baczyński - konkurs-16K.K. Baczyński - konkurs-21K.K. Baczyński - konkurs-18K.K. Baczyński - konkurs-2

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników etapu finałowego, ich opiekunów oraz dyrektorów szkół, które wzięły udział w konkursie, na uroczysty finał.
Koncert laureatów odbędzie się 14 maja 2013r. o godz. 12.00 w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Sali Jana Nowaka Jeziorańskiego.
Podczas uroczystości ogłoszone będą wyniki konkursu, nastąpi rozdanie nagród zwycięzcom oraz pamiątkowych dyplomów wszystkim recytującym podczas etapu finałowego i ich opiekunom.

Gimnazjum nr 37 zaprasza warszawskie szkoły podstawowe i gimnazja do wzięcia udziału w jubileuszowym X Konkursie Recytatorskim Poezji K.K. Baczyńskiego. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony